1909-ben egy havas decemberi éjszakán- a Csend ucca 1 sz házban az Athenaeum Nyomda kottaszedő nyomdászának családjába 10. gyermekként egy kislány született , akit Stefi névre kereszteltek a tabáni templomban...(Készült ez a blog anyám és nagyapám emlékére...)
Article and photo copying is prohibited

2017. október 18., szerda

HARANGHY JENŐ:TABÁN, HADNAGY UTCAHaranghy Jenő tősgyökeres debreceni család sarja. A Haranghyaknak 1630-ban nemesi címet adományozott II. Ferdinánd, mivel Haranghy Miklós a törökök elleni harcban hűségesen és vitéz módon szolgált.

Haranghy Jenő 1894-ben született Debrecenben. A Képzőművészeti Főiskolán Révész Imre, az Iparművészeti Iskolában Helbing Ferenc (későbbi apósa) növendéke volt, de művészettörténetet is hallgatott a budapesti egyetemen. Tanulmányútjain bejárta szinte egész Európát.

Rajzolt, mozaikokat, gobelineket és üvegtáblákat tervezett, freskókat festett. A második világháború kitörésekor propaganda plakátokat is készített, ám a német megszállás és a nyilas hatalomátvételt követően letartóztatták, mert nem tett Szálasinak hűségesküt. A háború után pedig az ÁVH börtönözte be. 1947-ben felmentették a népellenes bűntettek vádja alól. Az egészségét megviselték a történtek, 1951-ben, életének 57. évében elhunyt.

2017. október 16., hétfő

EGY HÁZASSÁG MINDENNAPJAI

Svábhegyi szüret
Vinkó József írása a Magyar Konyhában

Pénteken a Jókai kertben Saly Noémi Laborfalvi Rózának, Tóth József faszobrász pedig Jókainak öltözve vonult fel a hagyományos svábhegyi szüreten. Jókai felesége a XIX. század elismert színésznője az utókor számára az ideális feleség példaképe volt. Vagy mégsem?

Rivalda és konyha. A végzet asszonya és kappant kopasztó szakácsné. Hajnalban disznót etetett, kofákkal alkudozott, majd megvizsgálta a piruló kalácsokat, beleszurkált a sistergő hurka-félékbe, kikészítette a derelyesarkantyút, a habszedőt, spékelni tanította a szobalányt. Este Gertrudis királynőnek öltözött, akinek mélyen zengő hangjáról Széchenyi István azt mondta: „A legszebb muzsika, amit hallottam valaha.” E kettős szerep volt Laborfalvi Róza élete. Legalábbis a varázsos pillanat óta, amikor 1848. március 15-én este a Nemzeti Színház színpadán levette saját kebléről a nemzeti színű kokárdát és a színpadra felrohanó fiatal jurátus szíve fölé tűzte. Aztán csak nézte a földbe gyökerezett Jókai Mórt mélán, édesen, rejtelmesen.
Jókai a Svábhegyen

A férfi sorsa a nő. A nő sorsa a férfi.
Napok múlva már főznie kellett. Jókai meghívta legjobb barátait, s Róza tudta, hogy Petőfi ellenzi házasságukat. A régi női bölcsesség motoszkált fejecskéjében. „Etesd a bestiát!” A költőt szakácsművészetével akarta lenyűgözni. Kipuhatolta a gyengéjét: a friss bélszínt három nappal a vendégség előtt erősen befűszerezte és bepácolta. Aztán a nagy napon arany-vörös, bódító illatú ráklevest, kapros kappant, sós túrógombócot (ezt akkor úgy hívták: rest asszony derelyéje), rummal és tejszínnel meglocsolt jégbe hűtött dinnyét tálalt fel. Az ebéd mindenkit elvarázsolt. Jókai érezte, hogy itt a kulináris pillanat, felállt, s elcsukló hangon bejelentette házassági szándékukat.

A kertjére mindíg büszke volt

Petőfi azonban kákabélű poéta volt. Nem lehetett a hasával lekenyerezni. (Nem volt neki.) Dühödten kiviharzott, majd levélben értesítette az idős Jókainét, hogy hebehurgya fia egy nyolc (mások szerint tizenkét) évvel idősebb „vén személyt” akar feleségül venni.

Ám Jókai ekkor már tudta, hogy gyomrát és szívét Rózára bízhatja. „Miért házasodnak a férfiak? – kérdezte – Tán a mézes hetek gyönyöreiért? Bizony nem! Hanem az otthonért… Meleg szoba? Nyugalmas ágy? Ezt mind kapni másutt is. Csak a tűzhelyt nem kapni meg sehol.”

Úgyhogy szegény Róza főzött egész életében. A nyári, svábhegyi szüreteken szabad tűzön pompás birkapörkölteket, nyárson lassan piruló csirkéket (amik fölött maga Jókai forgatta a zsírtól csöpögő szalonnadarabokat), bent a konyhában pedig rotyogó, pöfögő töltött káposztát orjával, dagadóval, ahogy az ura szerette.


Csakhogy Laborfalvi Róza hangulatszakács volt. Hol harminc ezüstforintot (egy-egy novella árát) is kidobta az ablakon - ilyenkor fácán, tengeri rák és bordeaux-i került terítékre – hol meg ádáz spórolásba kezdett és egy hatosból (tíz krajcárból) kihozta az ebédet. Bohém színészháztartás volt ez. Haszontalan luxuskacatok hevertek mindenfelé, a legszükségesebb dolgok meg hiányoztak. Az író idegeit sokszor a konyhai csatatér is megviselte. A zongorán ecetesüvegek álltak, a sárga selyemdíványon paradicsomot érleltek, a csirkecsontot, citromhéjat a szekreter fiókjaiba dobálták, a svábhegyi villa pompás szalonjában szabadon mászkáltak a tyúkok, libák. Jókainé még malacot is nevelt, amit este bevitt a hálószobába, selyempaplannal bevackolta és tejeskávéba mártogatott zsemlyével etette. Télen az egész állatseregletet (a teheneket, a két lovat, a hízót, a hat kutyát, a baromfiudvart) leterelték a Svábhegyről Pestre, a Stáció (ma Baross) utcai házba.


A Stáció utcai Jókai ház udvara

 Feltehetően egy ilyen költözés alkalmával róhatta fel Jókai a következő sorokat: „A szerelem oltárán elhamvadnak a lángok, de a tűzhely vonzereje örökké tart. Minden tál étel egy szerelmi vallomás, vagy ellenkezője: egy csöndes válóper.”
Válásról azonban szó sem esett. Amikor az íróban (annak ellenére, hogy időközben reszketeg papucsférj lett belőle) felhorgadtak az indulatok, Róza szó nélkül feltűrte ruhája ujját, odaállt a kondér mellé és ura elé tette azt a bizonyos tál ételt.

Svábhegyi szüret

A görögolvasó angyalbakanccsal (a híres bableves), vagy a kapros túrós lepény mindig bevált.


Aztán ott volt Laborfalvi Róza vásárló mániája: 14 szoba tele minden lim-lommal, antik bútorokkal és képekkel. Minden sifonéron ecetes üvegek. Egyszer eszébe jutott, hogy kirakatja a folyosót velencei mozaikkal. Ki is rakatta iszonyú pénzen. Azután a mozaikon lugzó kádak állottak és annyi lim-lom, hogy senki arra nem járhatott, hanem az udvar felől kellett kerülni, olykor a sárban. Ez a költekezés persze elnyelte Jókai keresetét. Ehhez jött a Várady-féle harmincezer forintos váltó. Így Jókai éjjel-nappal írt.A házaspárt alakító Tóth József és Saly Noémi ,a Kadarka kör tagjaiHargitai Beáta alkotása

2013.10.03. | Vinkó József

2017. október 15., vasárnap

SVÁBHEGY, PÉNTEK 13. - AKKOR SZÜRET !!

A Kadarka Kör háttérben maradó főnökének (Buza Péter kadarnagy) szervezését dícséri, hogy a baljós előjelű dátum dacára mosolygósra sikeredett az idei svábhegyi szüret a Jókai kertben.


Az eseményre a borúlátók várakozása ellenére tömegek gyülekeztek a füvön sorjázó sörpadokon Jókai öreg tölgyfája alatt, olyannyira, hogy pótszékeket kellett szervírozni.  Az esemény különben is egy fergeteges színházi sikerdarab élményére hajazott. A hetedik alkalommal sorra kerülő rendezvényre maguk az előadók is -átérezve  a pillanat nagyságát- izgatottan készültek. 


Laborfalvi Róza (Saly Noémi kadarnagysád) lebegő slafrokkal libegett fel s alá, félhalkan biflázva  az ünnepséget  megtisztelő államtitkárok nevét. 


Jókai Móric (Tóth József kadarnagy) az agg írófejedelem üvegajtó mögé rejtett inkognitójából kukucskált ki a nagyérdeműre szerepe szerint. 
Végül kisütött a nap, a fel-feltámadó forgószél is ámulva csendesedett  le, midőn Róza asszony érces tenorja  felcsendült a hirtelen beállott csendben:

-Móricz , drága Móriczom (így cz-vel) hol vagyol?-


És az agg mesemondó viseltes brokát köntösében (mintegy kilépve a százéves svábhegyi fényképből) előcsoszogott és hitvese  segítségével felbotorkált a világot jelentő deszkákra.

Ezek után már rutinosan ment minden. Üdvözölve lettek vendéglátók, hivatalos vendégek és a nézőtér, bekonferáltattak a fellépők.
Táncra perdültek a zsámbéki néptánccsoport tagjai, anyányi és nagyanyányi süldőlányok énekeltek, iskolai népi tánckar tanulói ejtették tudásukkal bámulatba a lelkesen tapsoló nézősereget. 


Süldőlányok kórusa........

video

Hiányosságként említem, hogy a jelenlévők közt szerényen üldögélő  81 éves Csukás Pista bácsi üdvözlése a bemutatkozásnál elmaradt, pedig mekkora poén lett volna a nagy mesemondó tölgyfája alatt köszönteni korunk mesemondóját, a gyerekek kedvencét, Süsü a sárkány szülőapját.....
Csukás István a nézők között

Közben  a színpad elé tett taposókádban gumicsizmás tűzről pattant menyecske mutatta be a szőlőpréselés kezdő fázisait. 


az a bizonyos csókaszőlővel kevert kadar


megtaposva

a tűzrőlpattant menyecske által

Róza asszony, az urát lelkesen támogató hitves  ezalatt  bársonyos hangon belebúgta a mikrofonba miheztartás végett:Úgy kellett hozatnunk a szüretre a szőlőt, mert Móricz termése (már ami az ideiből megmaradt) hetekkel ezelőtt beérett, le kellett szednünk, kadarkával és némi csókaszőlővel pótoltuk.

    (A csókaszőlő manapság igen ritka, és értékes nedűje a kadarka előtt még nagy területeket uralt magyarhonban)

Pereg a műsor:


video

video

a konferanszié is majdnem táncra perdül 

video


video
jobban megy a taposás is....


video

A rövid, de velős műsor végeztével  Móricz és Róza asszony vezetésével elindult a processzió, a vidám, hagyományőrző szüreti felvonulás.  Útközben  a vonulók gyűrűjében  csoszogó roskatag írófejedelemnek  a riporter (Nemes Tamás kadarnagy) orra alá dugta a mikrofont:

video

-Mikor Ferencz József  őcsászári felsége a kertészeti kiállításon rákérdezett, melyik művére a legbüszkébb, mit felelt a császárnak?-

Becsapós kérdés -gondolta az író- hiszen mégse mondhatja hogy -a Kőszívű emeber fiai-. Talán az -Új földesúr - lenne a jó válasz....!
Hirtelen ötlettel átvágta a gordiuszi csomót:Felség , a legbüszkébb a gyümölcsöskertemre  vagyok....

Látszott az agg mesemondót megformáló Tóth József kadarnagyon, a hosszú szereplés teljesen kiszárítja gégéjét, megváltó kadarka után epedez, de hálisten' ennek is eljött az ideje, mert nemsokára a tömeg  elérte a sátrakat, felbomlott a szigorú menetalakzat és minden résztvevő, vendéglátó és vendég egyaránt- rávetette magát a felhalmozott zsíroskenyerekre és Csontó Sándor kadarnagy szervírozta  vörösboros poharakra. 


  Jókai  találkozása Csukás Pista bácsival: 
 -  Pifta, ifol-e muftot? -

Amíg  az előtérben a kiváncsiskodók Jókai uram szakállát vizsgálgatták -valódi e ?- 
háttérben Tauner Tibor óbudai nótafa már köszörülte torkát hogy eldalolja a Kadarka kör himnuszát és rázendített a zenekar:
video

Imígyen zajlott az idei svábhegyi szüreti mulatság, csak Jókai bronzszobra sóhajtozott a közeli iskola előtt:Hej , ha én is köztetek lehetnék!kassius

2017. október 14., szombat

TABÁNI TITKOK


Egy hipermodern festő kificamodott kezű-lábú-fejű nőt alkotott a vásznán. Ósdi kollégája nagyon heves szemrehányásokkal illette.
— Barátom, ehhez te nem értesz, mert elmaradtál a világtól. Ez az új szépség.
— No, ha szépség, — válaszol az öreg, — akkor kívánom, hogy ilyen legyen a feleséged meg a lányod.

Kádár Béla: Absztr-akt

Ez az eset jut eszembe, valahányszor költőink krokodilkönnyeket rínak a Tabán pusztulásáról. Mert úgymond, ott lakott a költészet. De még sohasem hallottam, hogy valamelyikük egy tabáni vityillóban szeretett volna lakni. Nem óhajtották magukat ennyire beleérezni a Tabánba.

Most, hogy a Tabánt leépítik s a vityilló-költészetnek befellegzett, elárulhatok egy titkot. Az a Tabán, amelyet most fog eltüntetni a föld színéről a napszámosok csákánya: nem is az igazi régi. Száz évvel ezelőtt a közvéleményben kialakult az a nézet, hogy ime, immár egész rendes városrész áll a régi rendetlen Tabán helyén.

Milyen lehetett a régi rendetlen, ha a mostani, rendes, így fest?
Erről eléggé megbízható értesüléseink vannak.

1810-ben vad tűzvész pusztított Budának ezen a részén. A Tabánból semmi más nem maradt, mint por és hamu. Még a templom is félig-meddig martaléka lett a katasztrófának. Az a Tabán, amelyet mi ösmerünk, a nagy tűz után épült, hol vályogból, hol téglából. Két olyan anyagból, amelyet az ős-Tabán nem ösmert. Mert a tűz előtt ott lopott karókból, pléh-hulladékból, a szemétről fölszedett gyékényponyvából, elhasznált zsákokból, kimustrált ládákból s más effélékből épített hajlékokat az ős-tabáni architektúra. Nem is a hajlék volt a legfontosabb, hanem a hozzátartozó udvar és kert. Mert ebben füstölögtek a lacikonyhák, itt főzték kisüstön a pálinkát, nagyüstön a lekvárt, füstölték a fokhagymás kolbászt, ütötték csapra a hordót. Az egész régi Tabán inkább afféle nyári világ volt és az igazi élet akkor kezdődött ott, amikor a jég már elpusztult a Duna hátáról s tartott addig, amíg az első jégtáblák megjelentek. Az ős-Tabán tudniillik egyetlen nagy matróz-csapszék volt, száz apró alkatrészre parcellázva. Ez volt az első kikötőhelyük a Dél felől felvonuló, lóvonatú dereglyéknek, amelyek gabonát, gyümölcsöt, állatot, bőrt szállítottak, a. cifraszínű hajók itt tartották első állomásukat, pihentették a hajóvonólovakat. Ide sereglettek a kupecek és alkudoztak a dereglyésekkel, mialatt a matrózok a Tabán kurtakocsmáinak udvarán dalolva itták a budai vörös bort, rágták a pirítósat és ferblit játszottak a gazdával. 

Rendes pest-budai ember sohasem tévedt ide. mert az ős-Tabán tanyája volt a leghírhedtebb bicskásoknak, hamiskártyásoknak és számtalan olyan alaknak, akiknek foglalkozása gyakran kétes, legtöbbször még ilyen sem volt. Ez volt az ősi, az igazi Tabán, vad-romantikájú piszkos fészek, levantei hangulatokkal, tízféle anyanyelvű jött-mentjeivel, Kelet és Dél tarka népviseletében. Ha a Tabanografia már akkor is oly fejlett lett volna, mint újabb lírikusaink idejében: mennyi zamattal gazdagodott volna költészetünk!

Sajnos, ezt a söpredék-múzeumot az utolsó szalmaszálig megsemmisítette az 1810-iki nagy tűz. Amit üszkein építettek, már „tiri" városrész volt. Mert ebben már üvegből voltak az ablakok, kémények is keletkeztek a háztetőkön, sőt kapu is volt az udvar felé.
Hogy ezt a második, rangos Tabánt most köztisztasági, közrendészeti, közbiztonsági stb. okokból haIálra ítélték, az csak arra vall, hogy a közmunkák tanácsa nagyon magas lovon ül. 
Neki már ez a második, talmi-Tabán is túlköltői volt. így váltakozik a bürók lírai ízlése.
Azonban a költőkre nézve ez nem jelent végzetes csapást. Mert a világ művészi szelleme ma már elérkezett a technokráciáig, a festők már festenek olyan képeket is, amelyekről nem lehet katalógus nélkül megállapítani, portré-e avagy lokomotív, a költők számára pedig lírai zsákmánynak kínálkozik az Elevátor, a gőztraktor és a dinamóház.Nem kell tehát nagyon komolyan vennni a nagy zokogást, amelyet a Tabán elmúlása miatt végeznek.


KRÓNIKÁS

Új Idők 1933 áprils 23

2017. október 11., szerda

TABÁN A HÓ ALATT ANNO 1909 JANUÁR


VÉSZES EMLÉK

EMLÉKEZÉS 100 ÉV MULTÁN

Pesti Napló, 1910. szeptember (61. évfolyam, 207–232. szám)1910-09-06 / 211. sz
Budapest,   szep tem b er   5.

TABÁNI  TŰZ

Díszmise   és   társasvacsora  keretében tegnap  és tegnapelőtt   a   tabániak    egy    nevezetes   évfordulót ünnepeltek.   Most  telt be ugyanis Tabán pusztulásának  századik   éve  s  mivel  a  pusztulás  emlékeztetőjéül nem maradt   egyéb, mint   egy   kopott, öreg   emeletes   ház, ezt   az   ódon   épületet   fellobogózták,   felirattal   diszesí tették ,   a   katolikus   és   a szerb  templomban   pedig   az évforduló   em lékére    alkalmi    beszédekkel   összekötött ünnepi istentiszteleteket rendeztek.  A  véletlen    szeszélye, hogy  ebben az    emlékekben    kipusztult    városrészben  a  maga  eredeti  voltában   megmaradt  a  tabáni emlékház, melynek   vaserkélyére  alkalmazott   tábláin ott  látható  ma is a régi német   szövegű   írás,   mely a tüzkatasztrófa   történetét   pár   szóban   megörökítette.

Az  egyik  táblán   levő  felírás  fordításban    így  hangzik:

JÓZSEF    FŐHERCEG  A   HAMUBÓL 
 A   MOSTANI  VIRÁGZÁSRA
 TÁMASZTOTT    ENGEM . 

A   másik   tábla   felirata   igy   szól:

A   TŰZ 400   HÁZAT   RAGADOTT
 A    SIVÁR   ENYÉSZETBE. 

1810   SZEPT .   5. 

Ebben a   két   feliratban   benne   van   a   tabáni   tűzvész   tömör és  összepréselt tartalma.  1810 szeptember   5-én   délután   keletkezett a tűz  egy  Schuller  nevű sváb    bodnár   műhelyéből  s estére már a Gellérthegy tövében    húzódó   apró házacskákat, szűk   sikátorokat és   girbe-görbe   utcákat   egészen   elhamvasztotta.  József  főherceg,  a  palatínus,  kinek  szobra  a  József-téren áll,  vezette  az  oltási  munkákat  s  ő  intézkedett abban, hogy   a   pesti   és   budai   helyőrség  a   tűz   kiütése után nyomban   a   helyszínére   kivonuljon. 

Hadtörténelmi Közlemények 1926. évfolyam (27. kötet. Budapest, 1926)Tárca:B.: A katonaság az 1810-i budai nagy tűzvésznél 515. p.
Budán, az Attila-körút 39. számú házának szarvastéri sarkán, régi vaserkély emelkedik, amelynek mindkét oldalán vastábla őrzi az 1810 szeptember 5-i rettenetes tűzvész emlékét. Az egykori Halászváros és a Tabán 423 háza, továbbá a mai Attila-körúti r. kath. és a Hadnagy-utcában levő gör. kath, templom, végül az akkor a Várban volt nagy katonai élelmezőraktár, továbbá az ódon, úgynevezett öntőház lett a lángok martaléka. Az élelmezőraktár minden készlete, éppen úgy, mint az öntőházban a nádor lovai részére felhalmozott zab, széna és szalma, szintén porrá égett. 
A budai hídfővel szemben levő kincstári kéneső- és egyéb bányatermékraktár, bár lángba borult, a benne felhalmozott, mintegy 7 millió forintnyi értékű készletet a katonaságnak mégis sikerült megmenteni és az égő házat eloltani. A hídfőnél álló két kincstári dereglye azonban, minden felszerelésével együtt, a lángok martaléka lett. 
...A katonaság az oltásból és mentésből derekasan kivette a részét. Lelkiismeretes munkájuknak mi sem jobb bizonyítéka, mint az, hogy a két helyőrség a tűzoltás következtében 3 halottat, 9 nehéz, 30 könnyű és 13 égési sebesültet vesztett. Valóságos ütközet veszteségeivel ér fel. 
A tüzet a késő éjjeli órákban sikerült elfojtani...EMLÉKEZÉS 150 ÉV UTÁN

Népszava, 1960. július (88. évfolyam, 155–181. szám)1960-07-31 / 181. szám


■   AZ  IDÉN  IS  MEGRENDEZIK  A  TABÁNI  NAPOKAT 


A  Hazafias  Népfront  I.  kerületi  bizottsága  az  idén  is  megrendezi  az  immár  hagyományossá  vált  tabáni  napokat.   Az előkészítő  bizottság  a  korábbi  éveknél  gazdagabb,  színvonalasabb   programot   dolgozott   ki.   Egyebek   között   képzőművészeti kiállítást  rendeznek, amelyen   régi  tabáni   festményeket,   fényképeket,   rézkarcokat   mutatnak   be.    A  képek gyűjtése   megkezdődött.   »Mesél   a   Tabán-«   címmel  m űsoros irodalmi  estre  kerül  sor  a  gellérthegyi  szabadtéri  színpadon. A  Hegyaljai úton emléktáblát  lepleznek  le  a  tabáni  tűzvész 150.  évfordulója  alkalm ából.  Parádés szüreti  mulatság  zárja majd  a   csaknem   egy  hétig  tartó  eseménysorozatot. 
Az elhamvadt házak száma időközben 423-ról 600-ra emelkedett!

200 ÉV MÚLTÁN...
A tabáni tűzvész 200 éves évfordulója alkalmából a Bp I.kerületi önkormányzat Nagy Tamás polgármester, Sediánszky János alpolgármester, Jankóné Pajor Ildikó , a Tabán Múzeum igazgatója, a Tabán Társaság elnöke népes közönség jelenlétében megkoszorúzta a tabáni tűzvész emláktábláját a Gellért szobor lépcső feljárójánál.Az ünnepségen a helyi tűzoltózenekar adott ízelítőt repertoárjából, majd az valamennyien  a fúvós és ütőhangszerek ritmikus aláfestésével átvonultak a Tabán Múzeumba , ahol megnyitották  a tűzvészre emlékező kamarakiállítást, melynek összeállításához a múzeumnak dr Saly Noémi neves helytörténész és tabánlakó nyújtott segítséget

video

Emlékképek:

   Pihen a tűzoltó zenekar:  trombita lábhoz

   Készültségben a locsolókocsi
    Gyülekezés az ünnepségre
  A polgármester  emlékbeszéde

video
Átvonulás a Tabán Múzeum emlékkiállítására
Egy emlékkiállítás képei....
video

Fúvós koncert a múzeum udvarán

Mára már mindez csak emlék. Elhamvadt emlék nem csak a vészről, de a Tabán Terasz vendéglőről, a Tabán Múzeumról, a kiállításokról, a Tabán Társaságról.


Tóth Yózsi alapító tag szavaival élve:

Egyszer volt Budán egy társaság, béke porairavideo